Bröllopsmeny

 

•  Sara & Christoffer  
•  Maijlén & Mats  

•  Josefin & Tommie   
•  Ingela & Niclas    
•  Franz & Andreas    
•  Angelica & Magnus    
•  Sandra & Peter   
•  Charlotta & Alex   
•  Karin & Magnus   

 

Råd & tips 
 

•  Bilder i kyrka    
•  Tackkort  

•  Speciella minnen   
•  Välja fotograf

•  Inför fotograferingen

•  Motiv 

•  Olika bildformat 

 

Prislista

 

•  Prislista för bröllop  

Bilder i kyrka

 

Att fotografera i en kyrka ställer ofta lite högre krav på utrustningen och även på fotografen.
 
Grundplanering

 

Min grundplanering är att vara i kyrkan en timme innan vigsel för att kunna förbereda mig på bästa sätt. Ibland är det inte möjligt, speciellt inte om man har en porträttering innan. Det är viktigt att jag som fotograf får veta på vilket sätt brudparet och prästen vill att jag uppträder och från vilka platser man tillåts fotografera. 
 
Ljus och utrustning

 

I en kyrka är det ofta svagt ljus och det förutsätter utrustning som är optimerad för det. Det innebär bland annat ljusstarka objektiv, blixtar med högt ledtal och kamera med minimal brusnivå vid lite högre känslighet. Man kommer ändå att balansera på de kritiska gränserna för vad utrustningen och situationen tillåter.
 
I många fall måste man göra kompromisser för att uppnå bästa möjliga resultat. Väljer man för högt ISO-värde, kommer bilden att bli brusig. Väljer man för lång slutartid, blir det lätt skak- eller rörelseoskärpa. Väljer man för stor bländare kommer skärpedjupet att bli kort och möjligen får man också viss vinjettering.
 
Att fånga hela händelseförloppet

 

När det gäller bilderna, vill man fånga hela händelseförloppet från intåg till samlingen på kyrkbacken. Det innebär bilder på detaljer (närbilder) men också översiktsbilder. Ofta händer en hel del intressanta saker kring brudparet också. Det kan vara värt att iaktta barnen och nära släkt/vänner likaväl som själva brudparet och vigselförrättaren.
 
Här visas några bilder från några olika vigslar. 

    

 

  
Klicka för att se hela bilden och i större format.