TFP  

 

TFP är en förkortning för ”Time for print”. Grundprincipen för TFP är att själva sessionen genomförs utan ersättning (gratis) men att alla inblandade får ta del av bilder från sessionen. Båda (alla) ställer upp med sina förutsättningar, sitt goda och glada humör och lär av varandra.
 
För mig är fotografering ett stort nöje och jag fotograferar gärna TFP emellanåt (dock inte bröllop).
 
Ett vanligt scenario kan vara följande:

 

Det gäller en fotosession i studio och bilderna skall vara av modekaraktär (bilder med lite varierande kläder). Då kan följande tänkas gälla:
   
Fotografen ansvarar för allt som har med fotoutrustning att göra. Det kan vara kamerautrustning, blixtar och även studio eller annan lokal.
  
Modellen ansvarar för kläder, smycken och liknande.
  
Makeup-artist kanske anlitas och kan då ingå i detta avtal om TFP. I så fall får muan (makeup-artisten) ingen ersättning, men får ta del av bilderna. Om muan skall ha ersättning, skall modell och fotograf diskutera detta innan sessionen, vem som betalar denna ersättning.
 
Om andra personer är involverade, kan de också ingå i avtalet om TFP och får då också ta del av bilderna. Om de skall ha någon form av ersättning, skall det diskuteras före sessionen vem som betalar det.
 
Även om det är TFP, kan det uppstå kostnader för rekvisita (blommor etc.). Detta diskuteras från fall till fall vem som står för dessa kostnader.
 
När det gäller resor är grundprincipen att var och en betalar sina kostnader, om man inte kommer överens om något annat.
 
Förväntningar av en fotosession

 

Man bör också klara ut föresessionen vad som förväntas av var och en, inte minst när det gäller bilderna (redigering, leverans, antal etc.). Den vanligaste formen av bilder är så kallade internetbilder, det vill säga bilder som är optimerade för visning på en datorskärm. Om man kommer överens om utskrivna bilder, skall man också avtala vem som står för dessa kostnader.
 
En modellrelease är en bra form för att reglera de flesta frågorna kring en TFP-session. 
 
Modellrelease
 

 

Ladda ner Modellrelease »   
(pdf) 
 

Modell och porträttmeny

 

•  Beatrice

•  Valentina   
•  Melissa

•  Monika

•  Laila

•  Marie

•  Pernilla

•  Frida

•  Anneli

•  Carolina

•  Karin
•  Modellskola

 

•  Fler porträtt och modellbilder 

 

Fotosession

 

•  TFP 
•  Fotograf och Modellrelease
   (pdf)